ելք

ելք
(in: ի վեր ելք)

Mowradyan 1993: 335 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.196

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵԼՔ — ( ) NBH 1 0650 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՅԵԼ — (ելք, ելից.) NBH 2 0776 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c գ. τέρψις, ἁπόλαυσις fruitio, usus, commodus, delectatio, voluptatio, deliciae, voluptus. Անդորր վարումն ստացելոց. որ եւ Վայելումն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԼ — (ի, իւ. եւս եւ ելոյ. Ելք, ելից, ելիւք.) NBH 1 0648 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. ἑκόρευσις, ἕξοδος, ἑξοδία, ἑξόδιος egressio, egressus, exodus Ելումն արտաքս ի ներքուստ. ... *Ոչ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Զ — I. ( ) NBH 1 0708 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Տառ բաղաձայն, եւ այն կիսաձայն ըստ բզզանաց մեղուաց՝ մանաւանդ յառաջ քան զբաղաձայնս. զորօրինակ՝ զմարդ, զնա. որ գրի եւ զընա, իբր ըզընա. զի միշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՈՒՏ — (մտի կամ մտոյ. ՄՈՒՏՔ մտից, մտիւք.) NBH 2 0300 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ՄՈՒՏ ՄՈՒՏՔ. εἵσοδος ingressus, introitus. Մտանելն. մտումն. գալուստ. մխումն. որում հակադրի Ելք. ... *Խաղաղութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱԽԱՇԱՒԻՂ — (ւղի. ղաց.) NBH 2 0394 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ՆԱԽԱՇԱՒԻՂ կամ ՆԱԽԱՇԱՒԵՂ. πρόοδος progressus, ssio προοίμιον prooemium, praeludium. Նախկին շաւիղ. ելք ʼի ճանապարհ. նախադուռն. սկզբնաւորութիւն իրաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἑλευθερία , libertas Ազատն գոլ. ազատականութիւն. ազնուականութիւն. իշխանութիւն. պատիւ. *Ուր Հոգի Տեառն է, անդ ազատութիւն է: Սպրդեցին մտանել դիտել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՐԺԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ա. προσηνής jucundus, suavis Ախո՛րժ. ախորժական. հաճելի. հաճոյական. սիրելի. բաղձալի. ցանկալի. քաղցր. ... *Ջուր ցուրտ անձին ծարաւոյ ախորժելի է. Առակ. ՟Ի՟Ե. 25:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳԱՅԹԱԳՂԵԼԻ — ( ) NBH 1 0124 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c ա.մ. Նոյն ընդ վվ. (=ԱՆԳԱՅԹ, ԱՆԳԱՅԹԱԳՂ) գրի եւ ԱՆԳԱՅԹԱԿՂԵԼԻ. *Անգայթագղելի է ʼի մեզ երրորդութիւն եւ անշարժ. Առ որս. ԺԳ: *Անգայթագղելի լիցի առ յապա խոստմանն աւետիք. Շ. ՟ա. յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵԼ — ( ) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԵԼ որ եւ ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ. ἁνέξοδος nullum habens exitum Որոյ չիք ելք. ուստի ոչ լինի ելանել. անզերծանելի. չելլալու. ... *Փակեաց յանել գառագեղն. եւ յիրաւի ասացի անել եւ ամուր, քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.